Personuppgiftspolicy

Vi hämtar endast personuppgifter vid de tillfällen när detta skulle vara relevant för oss och vi kommer endast hämta personuppgifter om det är relevant för din aktivitet hos Postera ApS.

Vid insamling, behandling och användning av dina personuppgifter så följer vi alltid relevanta och gällande lagar.

Vi kommer endast spara dina personuppgifter så länge vi antingen har en juridisk förpliktelse eller så länge det är relevant för den avsikt med vilket de samlades in.


Uppgifter vi samlar in
Om du vill köpa och få en produkt eller tjänst från oss så behöver vi samla in vissa personuppgifter för att kunna genomföra köpet och för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Vi använder bl.a. cookies för att hålla koll på innehållet i din varukorg medan du använder vår webbshop.

Vi kan hämta uppgifter som t.ex. namn, e-post, postadress, leveransadress (om annan än postadress), telefonnummer och betalningsinformation.

Postera ApS samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör följande:

- Besöker vår hemsida

- Genomför ett köp av våra produkter

- Anmäler dig till vårt nyhetsbrev

- Recenserar vår hemsida

- Skickar frågor, reklamationer eller feedback till oss


Syfte och anledning till behandlingen
Dina generella kontaktuppgifter såsom namn och adress hämtar vi för att kunna leverera den produkt eller tjänst som du har köpt från oss. Vi hämtar in din e-postadress för att skicka en orderbekräftelse och en leveransbekräftelse till dig.

När du betalar för din produkt eller tjänst så samlar vi in ditt namn, dina kortuppgifter och IP-adress. De uppgifter som samlas in i samband med betalningstransaktionen används och sparas endast för betalning och fullgörande av ingått avtal. När betalningen är genomförd så kommer vissa data att skickas vidare till Shopify och/eller QuickPay, inklusive information som är nödvändig för att genomföra eller stötta betalningen, som exempelvis den totala köpesumman och faktureringsinformation.

Vi använder din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev om du under registreringsprocessen eller på vår hemsida har gett ditt samtycke till det. Du kan när som helst prenumerera eller avprenumerera från nyhetsbrevet. Alla nyhetsbrev innehåller även en länk för att säga upp prenumerationen. Om behandlingen av personuppgifter är baserat på ditt samtycke så har du när som helst rätt att ta tillbaka samtycket.

Om du inte vill uppge de personuppgifter som krävs för att genomföra ett köp av en produkt kommer du dessvärre inte kunna köpa produkter av oss på vår hemsida.

Dina uppgifter (förutom din e-postadress, om du har gett samtycke till behandling av denna för att ta emot kampanjer och erbjudanden) kommer raderas 1 år efter att du har mottagit din vara eller tjänst.


Andra mottagare av personuppgifter
Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part och vi överför inte dina personuppgifter till tredje land.

Om du väljer att recensera vår hemsida så kommer ditt namn och din e-postadress att överföras till recensionssidan Trustpilot.

Vi har vår hemsida hos Shopify och betalningssystem genom QuickPay som fungerar som vår databehandlare. Alla personuppgifter som du anger på vår hemsida kommer förvaras hos Shopifys datacenter.

Vi använder externa företag som leverantörer för att leverera våra tjänster på bästa sätt. Dessa externa leverantörer är databehandlare och behandlar vid vissa tillfällen personuppgifter i samband med leverans av deras tjänster till oss. Våra databehandlare behandlar endast personuppgifter efter våra instruktioner och i överensstämmelse med lagkraven för databehandlare i Danmark.

Vi har ingått databehandlingsavtal med våra databehandlare, detta är vår garanti för att de håller gällande regler om skydd av dina personuppgifter.


Dina rättigheter
Som registrerad kund har du ett antal rättigheter som vi alltid måste säkerställa att vi uppfyller. Du har rätt att begära följande från oss:
• Att få tillgång till och få ändra dina personuppgifter
• Att få radera personuppgifter

Du har, utöver detta, rätt till att protestera över behandlingen av dina personuppgifter och du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet.

Önskar du inte längre att vi ska behandla dina personuppgifter eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter så kan du också skicka en begäran om detta till info@postera.se