Cookie- och integritetspolicy

Introduktion
När du besöker vår hemsida så samlas information in om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och skapa mer värde i de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att information om dig samlas in så bör du radera dina cookies och undvika vidare användning av hemsidan. I dessa avsnitt så har vi fördjupat vad för information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till dem.

Cookies
Hemsidan använder "kakor", även känt som "cookies". Detta är en textfil som sparas på din dator, mobil eller motsvarande med ändamålet att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och riktade annonser. Cookies kan dock inte innehålla skadlig kod som t.ex. virus.
Det är möjligt för dig att ta bort eller blockera cookies. Det kan du göra genom att följa denna guide: http://minecookies.org/cookiehandtering
Om du följer guiden och raderar eller blockerar cookies så kommer de annonser du ser endast vara mindre relevanta för dig medan de kommer att visas oftare. Du kan samtidigt riskera att hemsidan inte fungerar optimalt samt att det finns innehåll som du inte kan få tillgång till.

PERSONUPPGIFTER

Generellt
Personuppgifter är all slags information som på något sätt kan kopplas till dig. När du använder vår hemsida så samlar vi in och behandlar sådan information. Detta kan ske vid helt vanliga interaktioner på hemsidan som t.ex. att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i en tävling/undersökning, registrerar dig som ny användare/abonnent eller vid annan användning av tjänster eller köp via vår hemsida.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande slags uppgifter: Ett unikt ID och tekniska data om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats samt vilka sidor du klickar på. I den mån du själv ger uttryckligt samtycke och själv anger informationen så behandlar vi även: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Detta är normalt i samband med att du skapar ett konto eller gör ett köp på hemsidan.

Säkerhet
Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med tillämplig lag, inklusive danska personuppgiftslagen (persondataforordningen) och dataskyddslagen (databeskyttelsesloven).
Dina uppgifter kommer endast användas i det syfte som de samlas in till och kommer raderas när detta ändamål är uppfyllt eller inte längre är relevant.
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter av misstag eller olagligt raderas, publiceras, försvinner, försämras eller kommer till obehöriga personers kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Syfte
Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som är mest relevanta för dig, för att registrera dina inköp och betalningar samt för att kunna leverera de tjänster du har begärt, såsom att ta emot nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att effektivisera och förbättra våra tjänster och innehåll.

Period för sparade uppgifter
Vi förvarar informationen i den period som är tillåtet enligt lagen och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga eller relevanta. Perioden beror på vilken karaktär som informationen har och anledningen till att de sparas. Det är därför inte möjligt att ge en generell tidsram för när informationen raderas.

Överföring av information
Data om din användning av hemsidan, vilka annonser du ser och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön och adressegment m.m., ges till tredje parter i den mån som uppgifterna är kända och såvida att vi använder oss av tredje parter. Du kan se vilka tredje parter det handlar om i dina cookie-inställningar längst ner på sidan i vänstra hörnet. Informationen används till riktad annonsering.

Vi använder utöver det flera tredjeparter för förvaring och behandling av data. Dessa behandlar uteslutande information å våra vägnar och får inte användas till eget ändamål.

Utlämnande av personlig information såsom namn, e-post osv. kommer endast att ske om du själv ger ditt samtycke till det. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan ge dina uppgifter tillräckligt skydd.

Insikt och klagomål
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig i ett vanligt format (dataportabilitet). Du kan dessutom när som helst invända mot att uppgifterna används. Du kan också dra tillbaka ditt samtycke till att uppgifter om dig behandlas. Om de uppgifter som behandlas om dig är fel så har du rätt att dessa blir rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan göras till: info@postera.se. Om du vill klaga över vår behandling av dina personuppgifter så har du också möjlighet att komma i kontakt med danska datainspektionen (Datatilsynet).
Vill du inte längre att vi ska behandla dina personuppgifter eller vill att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter så kan du också skicka en begäran om detta till ovanstående e-postadress.

Hemsidan ägs och publiceras av:

Postera ApS
Sindalsvej 36
DK-8240 Risskov
+45 28 74 82 72

info@postera.se
VAT: DK41678453